นิติบุคคลอาคารชุด คือใคร? สำคัญยังไง?

 

นิติบุคคลอาคารชุด ส่วนใหญ่แล้วคือ บริษัทที่ได้รับการว่าจ้างมาเพื่อจัดการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด ซึ่งนิติบุคคลอาคารชุดจะมีหน้าที่ดูแลและจัดการในทรัพย์ส่วนกลางเท่านั้น และจะร่วมกับคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดในการออกแบบและปฏิบัติตามข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งแต่ละที่จะมีระเบียบภายในของแต่ละอาคารชุดที่ไม่เหมือนกัน

นิติบุคคลอาคารชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการนิติบุคคลฯ ผู้จัดการนิติบุคคลฯ และเจ้าของร่วม (แต่ละคนมีหน้าที่ยังไงบ้าง ติดตามในบทความต่อไป) ซึ่งหน้าที่ในการบริหารงานหลักๆแล้วนั้น ในแต่ละอาคารชุดจะมีผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้ดำเนินการแทนนิติบุคคลอาคารชุดนั้นๆ ซึ่งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้

ความสำคัญของนิติบุคคลนั้นมีสูงเทียบเท่ากับ เจ้าของโครงการที่พัฒนาโครงการ เพราะจะเป็นผู้บริหารงานส่วนกลางทั้งหมดในอาคารชุด ซึ่งต้องบริการและมีการติดต่อกับเจ้าของร่วมโดยตรงในระยะยาวตั้งแต่มีการโอนกรรมสิทธิ์

ข้อมูลอ้างอิงจาก : thinkofliving.com