บริการ

บริการทำความสะอาด BIG CLEANING

บริการทำความสะอาดครั้งใหญ่ หรือที่เรียกกันว่า Big Cleaning เป็นการทำความสะอาดแบบพิเศษ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการทำความสะอาดบ้านหรืออาคารทั้งหลังแบบครั้งเดียวจบ เป็นการทำความสะอาดแบบครบทุกขั้นตอน ซึ่งการทำความสะอาดแบบนี้จะใช้ระยะเวลาในการทำความสะอาดประมาณ 1-2 วัน ขึ้นอยู่กับขนาดบริเวณพื้นที่ในการทำความสะอาดและชนิดของพื้นที่หน้างาน โดยมีทีมพนักงานทำความสะอาดที่เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ทำความสะอาดสามารถใช้เครื่องมือได้เป็นอย่างดี และเคมีภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีคุณภาพ

บริการจัดส่งพนักงานทำความสะอาดประจำรายเดือน

บริการจัดส่งพนักงานทำความสะอาดประจำอาคารสถานที่ สำนักงาน องค์กร แบบรายเดือน โดยมีสัญญาว่าจ้างเป็นรายปี ให้บริการพร้อมอุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาด มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลและประสานงานกับผู้ว่าจ้างตลอด เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการพนักงานด้วยตัวเองของผู้ว่าจ้าง โดยเราให้บริการที่คลอบคลุมทั้งหมด ในกรณีพนักงานหยุดงานจะจัดส่งพนักงานทดแทนทันที และมีหลักการทำงานความสะอาดที่ได้มาตรฐาน เพราะเราคำนึงถึงภาพลักษณ์ในสถานที่ของลูกค้าเป็นสำคัญ

บริการจัดหาแม่บ้าน Pro-Maid Agency 

สำหรับครอบครัวที่ต้องการผู้แบ่งเบาภาระงานบ้าน แต่ไม่มีเวลาหาแม่บ้านเอง ลองใช้บริการ "จัดหาแม่บ้านอยู่ประจำ หรือ แม่บ้านไปกลับ" ผู้ช่วยที่ตอบโจทย์ความคล่องตัวในกิจวัตรประจำวันของครอบครัวสมัยใหม่

เงินเดือนเริ่มต้น 9,000 บาท / เดือน

Pro-Maid Agency บริการหาแม่บ้าน ให้บ้านของคุณได้รับการดูแลอยู่เสมอ ทำให้ชีวิตของคุณ "สะดวกขึ้น"

ติดตามเราได้ที่